Pasztorációs programok a roma kultúra                               megőrzésének szolgálatában

sojamikloshalozat.hu - EFOP-1.3.4-16-2017-00017
Pasztorációs programok a roma kultúra megőrzésének szolgálatában című projekt
Kedvezményezett: Boldog Ceferino Intézet
Megvalósítási időszak: 2018.02.01. - 2021.01.31.
Megítélt támogatás: 49 953 195 Ft
Támogatás intenzitása: 100%


A megvalósítandó kötelező és választott tevékenységek átfogóan támogatják és segítik a roma kultúra megismerését, annak megőrzését (klip, lemez) és hozzáférését mindenki számára. A hátrányos helyzetű roma célcsoporttagokon kívül lehetőség nyílik a szakmai megvalósítók és szakmai célcsoporttagok képzésére is. A projekt megvalósítása közben lehetőségünk van a roma gyerekektől (gyerek tábor) a roma kultúrát és hagyományokat őrző tevékenységeken (néptánc, színdarabok, zene) át az idősebb korosztály bevonására is, így akár az egész családot bevonva a programokba.


A projekt keretében megvalósuló tevékenységek vázlatos összefoglalása:

A. Cigánypasztorációs napok - évente 4 db
Program:

B. Roma néptáncoktatás a megvalósítási helyszínen és a környező településeken a felhívásban előírtaknak megfelelően, kétheti rendszerességgel. Települések: Edelény, Balajt, Alsóvadász, Szendrőlád, Boldva, Szalonna, Tornanádaska, Rakaca

C. A projekt során a cigánypasztoráció kiterjesztésével párhuzamosan romológiai képzéseket szervezünk a cigánypasztorációban tevékenykedő egyházi és világi szakemberek, romák és nem romák részére évente 6 alkalommal, 30 fő részvételével. A képzés tematikája a Boldog Ceferino Intézet cigánypasztorációs képzésének tananyagán alapul.
A fentebb megnevezett képzési helyszíneken, a meglévő tematikát alapul véve egy napon a képzésen résztvevők terepen ismerkedhetnek meg a roma kultúrával. A 6 alkalmas képzésből két alkalom kifejezetten a romákkal foglalkozó szakemberek részére jelent képzési lehetőséget.

D. Évente 1 alkalommal, a Roma Holokauszt emléknapján (augusztus 2.) buszos zarándoklatot szervezünk a budapesti megemlékezésre a megvalósítási helyszínről. A megemlékezést követően egyszeri étkezést is biztosítunk az egész napos program mellé.

E. A roma nemzetiségi hagyományok őrzését, megismertetését célzó weboldal létrehozása, tartalommal való feltöltése, folyamatos frissítése, fenntartása, a projekt programjainak való bemutatása, meghirdetése, beszámolók feltöltése, stb. A weboldalt a projekt megvalósításának első mérföldkövéig kívánjuk megvalósítani, hogy a programjaink elérhetőek legyenek.

F. Kulturális, helytörténeti, történelmi emlékek összegyűjtése, bemutatása, digitalizálása: az adott tevékenységet podcast formájában kívánjuk megvalósítani, melynek elérhetőségét a honlapon való közzététellel kívánjuk biztosítani mindenki számára. A podcast a roma kultúrát, személyes tapasztalatokat, történelmi emlékeket összefoglaló digitális anyag.
Ehhez a tételhez tartozik továbbá olyan videoklipek létrehozása, amelyeket a roma kultúrát és értékeket őrző zenés formában érhetnek el a célcsoporttagok, illetve mindenki más is szabadon a Youtube-csatornán és a honlapon egyaránt.

G. A romákkal foglalkozó megvalósító szakemberek részére tapasztalatcserére alapuló workshopot szervezünk az erdélyi cigánypasztoráció tapasztalatainak megismerése érdekében. A teljes költség magában foglalja a célcsoporttagok utazási-, étkezési- és szállásköltségét.

H. A projekt során 2 alkalommal zarándoktábort szervezünk halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy speciális nevelési igényű roma fiatalok és gyermekek részére. a költség magában foglalja a célcsoporttagok utazását, szállását, ellátását, valamint a felügyelő szakemberek költségeit. A táborok nyáron kerülnek megvalósításra, Vanyarcon.

I. Roma egyházi és népzenét játszó zenekar lemezének, valamint a hozzá tartozó (cigány és magyar nyelvű) dalszövegkönyv kiadása. Ezzel támogatva a roma kultúra terjesztését, az elkészült lemezt rendezvényeken, fellépéseken egyaránt szétosztják.

J. A magyarországi katolikus cigánypasztorációról szóló könyv összeállítása, publikálása, sokszorosítása, ingyenes hozzáférésének biztosítása.

K. A fiatal hátrányos helyzetű, roma emberek digitális társadalmi integrációját elősegítő Internet- és számítógép-használatot oktató képzés szervezése. A tevékenység magában foglalja a helyszín és a számítógépek bérleti díját, valamint az oktató költségeit. Az oktatásban részt vevő fiatalok előnnyel indulnak a munkakeresésben, mivel ismereteik kiterjednek a számítógép használatára.

L. Az eszközbeszerzés keretében többek között a néptánccsoport roma hagyományőrző népviseletét tükröző ruhák beszerzését is tervezzük, ezzel támogatva és erősítve a kultúrájuk bemutatását. A hangosítással a fellépések minőségét szeretnénk növelni, a többi eszközzel pedig a megjelölt munkatársak munkáját segíteni a projekt során.